ZŠ Svobodná a Zemský Hřebčinec Písek jsou v provozu

Na konci srpna byly slavnostně otevřené dvě dokončené stavby v Písku. Nyní už jsou plně využívané.

PÍSEK – Prvním slavnostním otevřením byla v pátek 30. srpna ZŠ Svobodná, na které jsme prováděli rovnou tři stavební akce – „Přístavba učeben technik a řemeslných praktik k budově 1. stupně“ (IROP), „Snížení energetické náročnosti objektu 1. stupně“ (OPŽP) a „Snížení energetické náročnosti objektu 2. stupně“ (OPŽP).
Cílem bylo získat nové prostory pro odborné učebny ZŠ Svobodné včetně kabinetů a bezbariérového přístupu, zateplit a vybavit vzduchotechnikou stávající část pavilonu 1. stupně včetně ředitelství a prostoru šaten a také pavilon 2. stupně, který byl vrácen k užívání ZŠ T. Šobra. V současné době ZŠ Svobodná funguje v jednom zrekonstruovaném a rozšířeném pavilonu. Součástí stavby byla také venkovní učebna kovářství a enviromentální zóna na zahradě školy.
„Vyměnili jsme stávající opláštění z boletických panelů za sendvičové panely s minerální vatou doplněné sádrokartonovými předstěnami v interiéru. Zateplili jsme štíty, střešní plášť a vyměnili některá okna. Učebny v druhém nadzemním podlaží mají osazené skříňové jednotky odvětrávající oxid uhličitý. V prvním nadzemním podlaží je odvětrání řešeno centrální jednotkou,“ popsal stavební úpravy stavitel Ing. Tomáš Karl.
O den později se uskutečnilo slavnostní otevření nově zrekonstruované tribuny se zastřešením a lavičkami, věže pro rozhodčí s VIP prostorem a nového pískového povrchu kolbiště v Zemském hřebčinci v Písku v rámci Chovatelského dne.
Stavebně je tribuna zastřešená pultovou střechou na dřevěné konstrukci s nosnými prvky z lepených profilů, klasickými krokvemi po vlašsku z dřevěných hranolů a krytinou z hliníkového profilovaného plechu. „Nový objekt rozhodčích je přízemní objekt o půdorysné ploše 15 x 5 metrů. Věž rozhodčích je umístěna v podkroví. Pod celou půdorysnou plochou je podlaží podzemní. V přízemí je VIP prostor pro sledování závodů a rychlé občerstvení. V podzemním podlaží je nádrž na vodu pro zkrápění kolbiště a sociální zázemí pro rozhodčí a VIP hosty,“ informovali stavitelé Jan Jedlička a Milan Zábranský.