Policejní budovu na Výstavišti oblékáme do nového

Do konce prosince bude dokončena rekonstrukce objektu územního odboru Policie Písek České republiky, díky které dojde k energetickým úsporám.

PÍSEK – Akce KŘP Jčk – Realizace úspor energie – ÚO Písek, Na Výstavišti 377 byla součástí 39. výzvy Ministerstva životního prostředí, ke které se Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje přihlásilo. „V rámci této stavební akce bylo na základě závěrů energetického posudku zpracována projektová dokumentace na realizaci úspor energie předmětného objektu. Firma KOČÍ a.s. byla vybrána ve výběrovém řízení veřejné zakázky. S prací firmy u objednatele i uživatele panuje spokojenost,“ řekl Ing. Milan Marek z oddělení správy nemovitého majetku Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.

„Předmětem rekonstrukce je zateplení fasády, výměna oken a dveří, provedení nového střešního souvrství a obnova systému ústředního vytápění,“ upřesnil stavitel Ondřej Soukup.

Rozpočet této stavby je bezmála 30 milionů Kč bez DPH.