Rozšířili jsme výrobní areál firmy ALFA

Přes rok jsme pracovali na zakázce Rozšíření výrobního areálu firmy ALFA výroba jednoúčelových strojů s.r.o. na Hradišti v Písku.

PÍSEK – Předmětem akce bylo rozšíření výrobního závodu. „Jednalo se především o rozšíření stávající montážní haly a nezbytných komunikačních a parkovacích ploch. Doplněné byly také nové venkovní objekty – přístřešek na odpad, komunikace a zpevněné plochy, oplocení a brána, hrubé terénní úpravy, sadové a terénní úpravy, areálová dešťová a splašková kanalizace, drenážní potrubí a elektro objekty,“ popsal práce stavitel Radim Liška. Vše probíhalo za plného provozu firmy.
„Z důvodu navýšení výrobních zakázek jsme potřebovali rozšířit také výrobní prostory, a to rovnou na dvojnásobnou kapacitu. O výběru zhotovitele firmy KOČÍ a.s. rozhodla samozřejmě cena a také naše předešlá zkušenost s první realizací. Stavebně bylo všechno v naprostém pořádku,“ řekl Ing. Zdeněk Kulič, jednatel firmy ALFA výroba jednoúčelových strojů s.r.o.
Stavební akce probíhala od března 2018 do června 2019.