BETON Písek,
spol. s r.o.

Betony pro naše i Vaše stavby.

Beton používáme jak pro stavby, které jsou realizovány v rámci skupiny KOČÍ holding, tak zajišťujeme dodávky firemním i soukromým subjektům dle jejich požadavků. Splňujeme ty nejpřísnější požadavky na kvalitu.

Jaroslav Herink

jednatel
Tel.: (+420) 382 208 296
Mobil: (+420) 728 359 231
E-mail: herink@koci.eu

Martin Košťál

účetní
Tel.: (+420) 382 208 213
Mobil: (+420) 725 749 333
E-mail: kostal@koci.eu

Míchač

Jiří Vosoba
Mobil: (+420) 724 342 407

Petr Výlet
Mobil: (+420) 725 810 960

BETON Písek, spol. s r.o.

K Lipám 132, 397 01 Písek
IČ: 25153722
DIČ: CZ25153722

Sortiment

 • konstrukční i nekonstrukční betony vyráběné podle ČSN EN 206 + A1 a ČSN P 73 2404
 • cementové potěry (CP) podle normy PTN – F – 03/11
 • lité potěry dle ČSN EN 13813
 • betony pro průmyslové podlahy
 • lehčené betony konstrukční a izolační na bázi polystyrenu/ekostyrenu, liaporu a pěnobetonu
 • směsi stmelené hydraulickými pojivy dle ČSN EN 14227-1 a ČSN 73 6124-1 , SC 5/6, SC 8/10
 • mezerovité betony dle ČSN 73 6124-2 (MCB)
 • betony odolné agresivnímu prostředí
 • cemento-popílkové suspenze
 • samozhutnitelné betony (SCC)
 • štěrk částečně vyplněný cementovou maltou dle ČSN 73 6127-1 (ŠCM)
 • přírodní zásypový materiál

Další služby

 • dopravu autodomíchávači (mixy)
 • čerpání betonových směsí do 52 m
 • dopravu vozidly Avia, Tatra, Multicar

Kvalita

Betonárna má zaveden, certifikován a udržován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001, který pravidelně dozoruje akreditovaný certifikačním orgán. Vyráběné betony splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Betonárna má také certifikován systém řízení výroby konstrukčních betonů pevnostních tříd C 12/15 a vyšších. Na všechny výrobky jsou v souladu s příslušnými právními předpisy vydávána prohlášení o shodě. Kvalitu výroby kontrolují nezávislé akreditované zkušební laboratoře a certifikované systémy řízení výroby v pravidelných intervalech dozoruje autorizovaná osoba. Rovněž veškeré vstupní materiály používané pro výrobu jsou pravidelně kontrolovány a splňují požadavky platných předpisů a norem.