V Oldřichově stavíme novou mateřskou školku

Nejmladší obyvatelé Oldřichova u Písku a jejich rodiče se už mohou těšit na školku, která pod našima rukama vyroste v roce 2024.

OLDŘICHOV – Od května letošního roku v Oldřichově, který spadá pod obec Dobev, provádí naše společnost pod vedením stavitele Ing. Tomáše Karla výstavbu mateřské školy.

Budova školky s valbovou střechou bude samostatně stojící, dvoupodlažní a nepodsklepená. V přízemí budou umístěny dvě třídy se zázemím a kuchyní pro přípravu jídel. V patře bude mateřské centrum, cvičební místnost se saunou, zasedací místnost a byt pro správce.

„Konstrukčně půjde o zděnou stavbu realizovanou z keramických tvárnic, z kterých jsou provedeny obvodové zdi i příčky. Stropní konstrukce v přízemí budou provedeny ze stropních panelů z předepjatého betonu. Nosná konstrukce krovu a zároveň stropní konstrukce v patře bude z dřevěných vazníků,“ popsal stavební práce Ing. Tomáš Karl.

Chybět nebude vyasfaltovaný vjezd a parkoviště. Nezbytnou samozřejmostí v areálu je vybudování dětského hřiště s umělým povrchem a herními prvky.

Dokončení stavby s rozpočtem 42,5 milionu Kč bez DPH je plánováno na březen roku 2024.