Klienti písecké Duhy se přestěhují do nové budovy

Naše společnost právě dokončuje výstavbu nové moderní budovy pro klienty Denního a týdenního stacionáře a chráněného bydlení Duha Písek.

PÍSEK – Stavební práce v ulici Jana Mukařovského 2309 spočívali v demolici a odstranění stávající budovy. Původní okál byl z nevyhovujících konstrukcí, které byly opláštěny deskami s obsahem azbestu. „Výstavba nového moderního pavilonu má za cíl zlepšit životní podmínky klientů denního a týdenního stacionáře a vytvořit jim důstojné prostředí pro jejich pobyt a rozvoj. V neposlední řadě se jedná o výměnu zastaralé technologie za hranou životnosti a úspora energií,“ informoval ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky Ing. Pavel Pecháček a doplnil: „Zhotovitel stavby firma KOČÍ a.s. vyšla z výběrového řízení, které bylo vypsáno investorem akce, jímž je Jihočeský kraj. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky je provozovatelem pracovišť ve Zběšičkách a také detašovaného pracoviště v Písku, kde se jedná právě o denní a týdenní stacionář a chráněné bydlení Duha. Práce probíhaly v souladu s plánem realizace, problémy se objevily s vlhkostí podlahových betonů před pokládkou podlahových krytin z PVC. Přestěhování klientů Duhy do nových prostorů, kteří jsou dočasně ubytování v Sovově ulici v Písku, je prodlouženo na konec října 2019.“
Celou akci ze stavebního hlediska popsal stavitel Ing. Ondřej Soukup. „V rámci rekonstrukce byly odstraněny stávající dvoupodlažní a jednopodlažní budovy. Na větším půdorysu pak byla přistavěna nová třípodlažní budova s dřevěnými vazníky v nejvyšším patře. V přízemí je jídelna s varnou a potřebným zázemím, v prvním nadzemním podlaží jsou pokoje pro klienty a sesterny a v nejvyšším podlaží jsou kanceláře a společenská místnost,“ uvedl Soukup.
Výstavba s rozpočtem 43,5 milionu Kč bez DPH probíhala od července 2018 do srpna 2019.