Podíleli jsme se na stavbě leteckého hangáru

Naše společnost spolupracovala na výstavbě haly pro letadla v táborských Měšicích pro akrobatického letce Martina Šonku.

TÁBOR – Veškeré nové konstrukce a povrchy byly provedeny tak, aby byly výškově zároveň s okolním terénem. „Vzhledem k tomu, že konstrukční skladby byly založeny v neúnosných jílových vrstvách, bylo všude provedeno vápnění pro stabilizaci zemin. Samotný hangár byl založen na armovaných základových patkách a prazích, na kterých byla osazena dřevěná konstrukce hangáru,“ uvedl stavitel Milan Zábranský.

Stavba probíhala v období duben až listopad roku 2021.