Po rekonstrukci se v Hotelu Spiritka navýší kapacita pro ubytování

Dva objekty reprezentačního Hotelu Spiritka v současné době prochází modernizací, kterou provádí naše stavební společnost KOČÍ a.s.

PRAHA – Kdysi klášterní usedlost nedaleko Pražského hradu bývala obklopená rozsáhlými vinicemi. „První zmínky o vinici v těchto místech pocházejí z 16. století, nejstarší název je Gayerka.  Po skončení 2. světové války hospodářství převzal Státní statek hl. m. Prahy, krátce ji využívalo i ČKD. V roce 1985 chátrající budovu převzalo Ministerstvo vnitra a do roku 1987 ji kompletně zrekonstruovalo.  Budovy vesměs nejsou původní, jsou postaveny znovu, ovšem se zachováním půdorysu i hmoty. Hlavní náplní reprezentačního zařízení je realizace služebních akcí, včetně ubytování při služebních cestách, resortu Ministerstva vnitra České republiky. Dále pak zajišťuje možnost ubytování zahraničních delegací a specialistů přizvaných k plnění úkolů v rámci schválených recipročních dohod a také krátkodobého ubytování zaměstnanců Ministerstva vnitra při služebních cestách,“ popsal historii a funkci Hotelu Spiritka Mgr. Josef Bláha z Odboru investic do nemovitostí, Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra.

V posledních třiceti letech proběhly částečné rekonstrukce interiérů a výměny prvků otvorů v některých částech objektu. „Tato stavební akce řeší nutnou modernizaci dalších částí komplexu budov.  Po více než třiceti letech je již zastaralé dispoziční řešení. Interiéry jsou vybydlené a všechny technologie jsou dožilé. Současná kapacita bude po upravení dispozic zvětšena o dva pokoje s možností přistýlky. Stavební společnost KOČÍ jako zhotovitel byla vybrána podle zákona o zadávání veřejných zakázek. S prací jsem prozatím spokojen,“ dodal Bláha.

Předmětem akce pod názvem „Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. Etapa“ jsou objekty A a B areálu, přičemž celý hotel je tvořen šesti objekty uspořádanými kolem společného dvora. „Kompletní rekonstrukce obou staveb probíhá za plného provozu ostatních budov. Objekt A je čtyřpodlažní s valbovou střechou se střešními vikýři. V suterénu bude umístěno zázemí ostrahy a hotelu a také konferenční sál. V přízemí jsou recepce hotelu a kanceláře. Ve dvou patrech výše budou nově čtyři hotelové pokoje a jeden dvoupodlažní apartmán.

Objekt B je dvoupodlažní. V přízemí se nachází historický prostor, dříve konírna, novodobě využívána jako konferenční sál. Tato místnost na obdélníkovém půdorysu je členěna opěrnými pilíři, interiér je zaklenut valenou klenbou.  V podkroví je nově šest hotelových pokojů.  Díky rekonstrukci budou tyto budovy bezbariérově přístupné. Spojovací část krčkem objektů A a B je na fasádě doplněna celoproskleným výtahem a v úrovni třetího nadzemního podlaží vzniklo nové propojení obou řešených objektů,“ popsal stavitel Milan Zábranský, jak budou vypadat zrekonstruované prostory.

Termín výstavby s rozpočtem necelých 35 milionů korun bez DPH je od září 2021 do srpna 2022.