Na nový sběrný dvůr se těší obyvatelé Dobevi

Naše společnost v současné době pracuje na vybudování svěrného dvora pro obec Dobev.

DOBEV – Na území Staré Dobevi od listopadu loňského roku vyrůstá nová stavba, budují ji naši zaměstnanci pod vedením stavitele Jana Jedličky.

„Sběrný dvůr nám v obci dlouhodobě chyběl a s ohledem na narůstající objem odpadů a potřebu jeho třídění, jsme se rozhodli pro jeho vybudování. Společnost KOČÍ a.s. jsme vybrali na základě výběrového řízení, kdy podala nejvýhodnější cenovou nabídku. S prací zhotovitele jsme spokojeni a těšíme se, že stavba bude řádně a včas dokončena a předána k užívání našim občanům,“ uvedl starosta obce Dobev Ing. Petr Kalina.

Nový objekt je orientován rovnoběžně s jižní hranicí pozemku, kde se nachází silnice. „Na západní straně je část zdi nahrazena oplocením a vjezdovou bránou. Sběrný dvůr je obdélníkového půdorysu se zkoseným rohem. K obvodové betonové zdi jsou z vnitřku přistavěny přístřešky na kontejnery a uzavřený sklad. Zbylá plocha sběrného dvora je zpevněná asfaltem pro snadnou manipulaci s kontejnery a umístění systémových kontejnerů pro ukládání specifických odpadů, jako jsou elektroodpady a jiné nebezpečné odpady,“ řekl stavitel Jan Jedlička.

Stavba s rozpočtem 2,8 milionu korun bez DPH by měla být hotová už v květnu letošního roku.

blank