Paseky budou mít konečně plně funkční požární zbrojnici

Od loňského podzimu naše společnost pracuje na rekonstrukci celého zázemí pro Sbor dobrovolných hasičů Paseky.

PASEKY – Nevyhovující stav požární zbrojnice už dlouho volal po celkových úpravách. Výstavba pod vedením stavitele Jana Jedličky s rozpočtem necelých šest milionů Kč bez DPH započala v polovině loňského října a hotovo bude v květnu letošního roku.

V rámci rekonstrukce došlo k snesení střechy a vytvoření nosné podlahy na nový železobetonový ztužující věnec. Dále byl zhotoven tesařsky vázaný krov a položena střešní tašková krytina. Bude provedeno zateplení, sádrokartonové podhledy, dělící příčky, osazena okna a dveře. Vznikne nové sociální zařízení.

„Na východní straně provedeme odkopání terénu a vytvoříme opěrnou zeď z gabionů. Vznikne tak menší dvorek. U východního štítu osadíme ocelové schodiště pro přístup do podkroví ze svařovaných ocelových prvků s kvalitním nátěrem,“ informoval o probíhajících pracích stavitel Jan Jedlička.

Na několik zvídavých dotazů odpověděla také Ing. Jana Vaněčková z SDH Paseky:

Proč k rekonstrukci dochází?

Rekonstrukce požární zbrojnice v Pasekách se připravovala řadu let, a to zejména z důvodu, že obec Paseky je malou obcí a bylo nezbytné sehnat potřebné peněžní prostředky už i na projektovou dokumentaci. Vzhledem k finančním možnostem obce by rekonstrukce bez dotační podpory Jihočeského kraje a Ministerstva vnitra vůbec nemohla proběhnout. Samotnou rekonstrukci si vyžádal stav objektu požární zbrojnice. Objekt byl v havarijním stavu. Do střechy zatékalo, pod hasičským dopravním automobilem se nám propadala podlaha a obvodové zdi praskaly. Objekt před rekonstrukcí byl navíc jen garážemi bez vody, sociálního zařízení a šaten pro hasiče, které nesplňovaly žádné požadavky na zázemí a provoz jednotky požární ochrany obce Paseky.

Jak jste vybrali zhotovitele stavby?

O výběru firmy KOČÍ a.s. rozhodlo výběrové řízení a její nejnižší nabídnutá cena. Osobně jsem pak byla ráda, že nejnižší cenu nabídla firma, která je z Písku, a dá se tak předpokládat, že by mohla být s touto v okolí známou firmou dobrá spolupráce.

Jak jste spokojeni s probíhajícími pracemi?

Bohužel začátek stavebních prací vyšel oproti původnímu předpokladu na podzimní období. Kdo zná Paseky, tak ví, že u nás bývá zima například oproti Písku o dost horší. Nejprve došlo ke zdržení z důvodu řešení administrativy ohledně vyřízení dotačních prostředků, bohužel další zdržení se pak uskutečnilo se zahájením prací zhotovitele stavby. Nicméně v současnosti stavba probíhá hladce a počasí probíhajícím stavebním pracím přeje. A tak očekávám, že se vše v termínu stihne k oboustranné spokojenosti. Uklidnil mě i zástupce firmy KOČÍ a.s., když prohlásil, že začátek byl těžší, ale o to bude konec lepší a vše v pořádku.