Dokončili jsme Hotel Spiritka v Praze

Provedená rekonstrukce si vyžádala řadu změn s ohledem na původní záměr, které podpoří funkčnost a životnost. Nyní jsme budovy včetně vybavení nábytkem předali.

PRAHA – O prováděné modernizaci dvou objektů areálu hotelu, jejímž investorem je Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, jsme na našem webu informovali už v únoru loňského roku. V průběhu realizace ovšem došlo k vícero podstatným změnám na žádost investora, kterým naše společnost ráda vyhověla. A tak k předání zhotoveného díla nakonec došlo až v únoru namísto původního plánu v srpnu 2022.
Předmětem akce pod názvem „Modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa“ jsou objekty A a B areálu, přičemž celý hotel je tvořen šesti objekty uspořádanými kolem společného dvora. Kompletní rekonstrukce obou staveb probíhala za plného provozu ostatních budov. Ve čtyřpodlažním objektu A je v suterénu umístěno zázemí ostrahy hotelu a také konferenční sál. V přízemí jsou recepce hotelu a kanceláře. Ve dvou patrech výše jsou nově čtyři hotelové pokoje a jeden dvoupodlažní apartmán.
Objekt B je dvoupodlažní. V přízemí se nachází historický prostor, dříve konírna, nyní využívána jako velký konferenční sál. V podkroví je nově šest bezbariérově přístupných hotelových pokojů. Spojovací část krčkem objektů A a B je na fasádě doplněna celoproskleným výtahem a v úrovni třetího nadzemního podlaží vzniklo nové propojení obou řešených objektů.
Na prováděném díle bylo nakonec změn v celkové částce 14 213 953,79 Kč bez DPH. „Jednalo se o provedení zdvojených podlah a průchozích instalačních šachet v 1. podzemním podlaží a napříč podkrovím budovy A a B pro případné další modernizace slaboproudých technologií do budoucna bez stavebních zásahů. Provedení stínícího systému na terase před konírnou, kompletní výměna střešní krytiny a zateplení podkroví budovy B, řada slaboproudých moderních technologií pro chytré řízení objektu ovládajících vzduchotechniku a topení, dále kamerový systém, zřízení dílčích slaboproudých serveroven a podobně. Také byl objekt připojen na pult centrální ochrany, k čemuž se realizovala potřebná stavební příprava. Dále došlo ke kompletnímu provedení nového rozvodu vody a topení v rámci objektu A a B, kde byly původně plánovány pouze lokální úpravy s ohledem na nové dispozice. V neposlední řadě byl kompletně modernizován hlavní elektrický rozvaděč pro celý objekt hotelu Spiritka,“ vyjmenoval původně neplánované práce pro investora stavitel Milan Zábranský.
V současné době už probíhají předkolaudační prohlídky dotčených orgánů. „Rád bych poděkoval všem, co se na stavbě podíleli, a to jak ze strany naší jako generálního dodavatele stavby, tak i našim dodavatelům, uživateli a objednateli. V průběhu realizace se podařilo sehnat finance na další práce nad rámec původní smlouvy o dílo, a tak vzniklo kvalitní a funkční dílo, které, věřím, že bude sloužit svému účelu další řadu let bez nutných větších zásahů,“ uvedl člen správní rady Ing. Tomáš Kočí.
Rozpočet této stavby i s vyžádanými změnami byl 48 987 850,12 Kč bez DPH.