Kaple Nemocnice Písek je po obnově

Rekonstrukci nemocniční kaple provedla naše společnost v období od loňského července do letošního května. Nyní už slouží pro potěchu ducha všem potřebným, kteří se v areálu pohybují.

PÍSEK – Nejstarší a jediná dosud dochovaná budova kaple se nachází v jihovýchodní části areálu Nemocnice Písek a byla postavena v roce 1911 jako součást Všeobecné veřejné okresní nemocnice císaře a krále Františka Josefa I. Budovu tvořila umrlčí komora, kaple a pitevna. Pro kapli nebyla postavena věž, takže služby náboženského typu se poskytovaly v jiné části areálu nemocnice, v administrativní budově, dnes Oddělení následné péče. V letech 1927 – 1956 v kapli pracovaly řádové sestry, po jejich odsunu dřívějším komunistickým režimem objekt sloužil jako sklad, dílna, požární zbrojnice, garáž a byl využíván jako technické zázemí zdravotnického zařízení. „Objekt byl v roce 2019 zrekonstruován, malby na stropech a stěnách zrestaurovány. Změnil se účel budovy, nyní je více zaměřen na ty živé, více pro pacienty, klienty, zaměstnance. Firma KOČÍ a.s. byla vybrána na základě výběrového řízení a celou rekonstrukci provedla velmi odborně,“ řekl vedoucí provozně technického oddělení Nemocnice Písek, a.s. Ing. Miroslav Sekyra.
„Úplná rekonstrukce historického objektu obsahovala opravu krovu, střešní krytiny a nové klempířské prvky. Nové jsou veškeré rozvody elektřiny, vytápění, vody a kanalizace a vyměněny výplně otvorů. Byly položeny nové podlahy a podhledy, upraveno okolí stavby. Celá budova je připravená pro nemocniční provoz poradny. Součástí díla byla i renovace původní fresky na stropě centrálního prostoru, kterou si zařizoval objednatel ve své režii,“ doplnil informace stavitel Ing. František Mašek.
Slavnostní zprovoznění kaple společně s nově zrekonstruovanou vodoléčbou rehabilitačního oddělení Nemocnice Písek se uskutečnilo na konci června.