ČZU má nový sklad a trafostanici se zelenou střechou

Osm měsíců jsme pro Fakultu lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity stavěli nový moderní skladovací objekt a trafostanici se zeleným řešením.

PRAHA – Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze se rozhodla vybudovat moderní skladovací zázemí pro stroje, přístroje a vybavení k terénní výuce a výzkumu. „Součástí výstavby skladu bylo i vybudování trafostanice pro zásobování severozápadní části kampusu univerzity. Sklad svým řešením zelené střechy a tím, že dešťovou vodu vrací pomocí vsaků zpět do podzemních vod, představuje moderní zelené řešení, které zapadá do moderního víceúčelového kampusu,“ uvedl Ing. Martin Prajer, PhD., tajemník Fakulty lesnické a dřevařské ČZU a dodal: „Sdružení společností innogy Energie, s.r.o. a KOČÍ a.s. bylo vybráno na základě nadlimitní veřejné zakázky. Výstavba skladu a trafostanice byla realizována z vnitřních zdrojů Fakulty lesnické a dřevařské a univerzity. Sklad byl realizován na základě projektu a architektonického řešení Ing. Vladimíra Čapky z Ateliéru VV. Obě stavby byly vybudovány v souladu s projektem a ihned po kolaudaci byly všechny prostory skladu obsazeny katedrami. Lze říci, že ihned po dokončení začal plně sloužit svému účelu.“

Školní sklad je jednopodlažní budova s bezbariérovým přístupem. „Skladové místnosti uvnitř objektu jsou tvořené ocelovými příčkami s výplní pletivem a zinkovaným povrchem a slouží pro skladování školních pomůcek a materiálů pro zajištění výuky na Fakultě lesnické a dřevařské. Trafostanice má výkon 2x630kVA a obvodová konstrukce i vnitřní příčky jsou z prefabrikovaného železobetonu. Oba objekty mají zelenou střechu. Pro likvidaci dešťových vod ze střechy školního skladu, střechy trafostanice a venkovních zpevněných ploch byly vybudovány dvě vsakovací šachty,“ řekl stavitel Ing. Tomáš Karl.

Stavba v hodnotě 16,4 milionu Kč bez DPH v kampusu univerzity probíhala od ledna do srpna letošního roku.