Budujeme provozní zázemí pro zahradu zámku Kratochvíle

NETOLICE – Cílem stavební akce je vybudování provozně-hospodářského objektu včetně úpravy zpevněných ploch. Zároveň se respektuje památka a stavba se harmonicky člení do prostorového plánu území.

“Provozně-hospodářský objekt napraví nevyhovující stav uskladnění zahradní techniky, stále se zvyšující nároky na pěstební činnost a údržbu zahrady a zejména nedostatečné kapacity deponie zahradnického materiálu. Konstrukčně je provozně-hospodářský objekt navržen tak, aby zároveň odstranil nebezpečí postupujícího sesuvu severního svahu podléhajícího erozi. Úprava provozně-hospodářského zázemí řeší i stávající nepříznivý vizuální stav zázemí zámku, který v současné podobě neodpovídá významu a kulturní hodnotě národní kulturní památky,” uvedl Roman Pivoňka, investiční referent Národního památkového ústavu územní památkové správy v Českých Budějovicích. “Zhotovitel stavebních prací byl vybrán při otevřeném výběrovém řízení v Národním elektronickém nástroji. Spolupráce i komunikace je na dobré úrovni,” dodal Roman Pivoňka.

“Areál staveniště byl oplocen, v dubnu a v květnu proběhly demoliční a terénní práce, v červnu vrty s geologickým potvrzením stavu terénu pro budoucí stavbu. V měsíci červenci se dořešily výsledky geologického průzkumu a první týden v srpnu pokračuje odtěžování svahu s vytvořením záporové stěny. Ta bude hotova v půlce měsíce září. Hned poté bude následovat vytvoření spodní části stavby, která po inženýrském zasíťování bude tvořit několik železobetonových desek v několika výškových úrovních. Na ty budou navazovat jednotlivé objekty opět v železobetonových konstrukcích ve finále spojených v jeden organický celek. Předpokládáme, že hrubou stavbu budeme realizovat do konce tohoto roku,” informoval o probíhajících stavebních pracích stavitel Libor Kalous.

Stavba má rozpočet 24,5 milionu Kč s DPH a k předání zhotoveného díla by mělo dojít v říjnu příštího roku.