Budějovické průmyslovce v Dukelské přibudou nové učebny

Studenti Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Českých Budějovicích se mohou od nového školního roku 2024/2025 těšit na rozšíření odborné výuky díky nové přístavbě. Celá škola se tak navíc stane kompletně bezbariérově přístupná.

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Naše společnost od září letošního roku pracuje na nové přístavbě navazující na stávající budovu Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Dukelské ulici. „Půjde o nepodsklepený objekt nepravidelného tvaru s plochou střechou, který navazuje na jižní fasádu školy. Bude mít čtyři nadzemní podlaží, která budou dispozičně a technicky napojena infrastrukturu současné budovy školy. V 1. PP bude zastřešené závětří sloužící pro vstup do výtahu a také sklad a garáž. V každém ze tří dalších pater o téměř stejných dispozicích se budou nacházet vždy dvě specializované učebny, kabinet pro jejich obsluhu, chodba a výtah,“ popsal výstavbu stavitel Jan Jedlička.

To ale není vše. Výtah umístěný v přístavbě bude přístupný také ze dvora školy a umožní bezbariérový přístup do všech podlaží přístavby. Tento výtah navíc umožní bezbariérový přístup i do všech podlaží současné budovy školy, ve které budou nově vybudovány také bezbariérové toalety pro studenty se sníženou schopností pohybu a orientace.

„V současnosti škola nedisponuje potřebnými prostory, a proto jsme rádi, že se nám podaří díky nové přístavbě dále propojit teorii s praxí a zkvalitnit výuku na naší škole. Po dokončení bude v přístavbě šest nových odborných učeben a tři kabinety. Rozšíří se tak možnosti výuky odborných předmětů z oborů strojírenství, elektrotechnika a informatika. Finální hodnocení práce KOČÍ a.s. bych si nechal na konec, ale musím pochválit vzájemnou domluvu, snahu vyjít si vstříc a přátelské jednání,“ uvedl Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Českých Budějovicích.

Stavba s rozpočtem 16,766 milionu korun bez DPH bude dokončena nejpozději v červnu 2024.