ZŠ Svobodná rozšíří a zateplí vlastní prostory, naše společnost to realizuje.

17. 05. 2019
V současné době pracujeme na dlouhodobějších stavebních pracích v písecké Základní škole Svobodná. Přistavili jsme učebny a zateplíme původní část budovy.

PÍSEK – Naše společnost realizuje v ZŠ Svobodné postupně tři stavební akce. Jsou to: „Přístavba učeben technik a řemeslných praktik k budově 1. stupně“ (IROP), „Snížení energetické náročnosti objektu 1. stupně“ (OPŽP) a „Snížení energetické náročnosti objektu 2. stupně“ (OPŽP).

Cílem těchto akcí je získat v rámci přístavby nové prostory pro odborné učebny ZŠ Svobodné včetně kabinetů a bezbariérového přístupu, zateplit a vybavit vzduchotechnikou stávající část pavilonu 1. stupně včetně ředitelství a prostoru šaten a také pavilon 2. stupně, který bude vrácen k užívání ZŠ T. Šobra. Po realizaci přístavby k pavilonu 1. stupně bude moci celá ZŠ Svobodná fungovat v jednom zrekonstruovaném a rozšířeném pavilonu. V rámci projektu přístavby je realizována také venkovní učebna kovářství a enviromentální zóna na zahradě školy.

„To vše je možné realizovat díky tomu, že bylo úspěšně zažádáno o čerpání dotací z programu IROP a OPŽP. S čím rozhodně mohu vyjádřit už nyní spokojenost, to je přístup a práce pana stavitele Tomáše Karla, který se nám vždy snažil vyjít vstříc a je s ním skvělá spolupráce,“ řekl ředitel ZŠ Svobodné a MŠ Písek Mgr. Miloslav Machač.