Umělecká škola ve Strakonicích má opravený strop a krov

Nutnost rekonstrukce si vyžádala podkrovní část budovy Základní umělecké školy Strakonice v ulici Kochana z Prachové.

STRAKONICE – Stavební úpravy ve škole s rozpočtem 6,7 milionu korun bez DPH byly prováděny v období od října loňského roku do letošní poloviny února pod vedením stavitele Jana Jedličky.

„Na základě mykologického průzkumu byla zjištěna přítomnost dřevomorky v pozednicích a další poškození krovu a stropu. Rekonstrukci a opravu krovu a stropu bylo nutné provést, aby bylo zamezeno dalšímu šíření poškození a byla zajištěna bezpečnost výuky v učebnách. Firma KOČÍ a.s. byla vybrána na základě výběrového řízení, které bylo vyhlášeno zřizovatelem naší školy, Jihočeským krajem. Práce byly provedeny odborně a v souladu s projektovou dokumentací. Vzájemná komunikace probíhala bez problémů,“ uvedla ředitelka ZUŠ Strakonice Martina Spišská.

Stavební práce popsal stavitel Jedlička: „Po dočasné demontáži minerální vaty byla celoplošně demontována stávající dlažba a odstraněn násyp. Následně byly odstraněny dvojitě překládaný fošnový záklop a násypy i nad klenbami. Součástí akce byla kompletní výměna staré pozednice, kráčat a minimálně jedné vrstvy podkladního zdiva. Veškerá zhlaví stropních trámů byla zesílena a byly použity ocelové boční příložky. Stávající stropní trámy byly zesíleny pomocí dřevěných příložek, třmínkových svorníků a celozávitových vrutů do dřeva. Celá plocha byla dále zateplena izolační vatou a zaklopena difúzní folií.“