I v minulém roce jsme rekonstruovali v obcích

I přes koronavirovou pandemii, která v posledním roce panuje nejen v České republice, ale i v celém světě, se naší stavební společnosti KOČÍ a.s. daří získávat a realizovat zakázky. Mnoho takových jsme ke konci předešlého roku realizovali pro obce na Písecku.

PÍSECKO – Stavební práce byly provedeny v obcích Boudy, Kučeř a Albrechtice nad Vltavou.
V Boudách byl rekonstruován místní společenský sál. „Renovovali jsme parketové podlahy, dělali nové rozvody elektro včetně osvětlení, osazení nových únikových dveří, vyzdění nového pódia, nové rozvody ústředního topení, opravy omítek, malby, nový podhled z SDK a kazet, nové obložení stěn z palubek a zateplení stropu,“ uvedl stavitel Josef Sedláček.
„Budova pohostinství byla postavena v 80. letech minulého století a sál v této budově byl již v značně nevyhovujícím stavu. Je to jediný prostor, kde se mohou občané obce scházet a pořádat různé akce, jako jsou schůze zastupitelstva, dětský den, vánoční besídky pro děti, výstavy a jiná kulturní setkání. Cílem bylo zkvalitnění kulturního života v obci. Firmu KOČÍ a.s. jsme vybrali na základě zadávacího řízení. S konečným provedením prací jsme spokojeni,“ řekl starosta obce Boudy Josef Čišecký. Rozpočet stavby, která byla prováděna od září do listopadu 2020, byl 900 tisíc Kč bez DPH.
V Albrechticích nad Vltavou byly modernizovány bytové jednotky č.p. 156 a č.p. 200 pod vedením stavitele Jana Jedličky. Zde činil rozpočet 10,3 milionu Kč bez DPH s realizací v období červenec – prosinec 2020. „Jednalo se o stávající objekty bytových domů č.p. 156 s 8 byty a č.p. 200 s 5 byty. Obvodový plášť nevyhovoval tepelně technickým požadavkům. Došlo ke komplexnímu zateplení objektů včetně nové střešní krytiny a nového vytápění s ohřevem teplé vody pro jednotlivé byty, bylo rekonstruováno stávající sociální zařízení v jednotlivých bytech a dodány nové kuchyňské linky a vnitřní dveře. U objektu č.p. 200 byla vystavěna nová technická místnost, ve které je nový zdroj tepla pro oba uvedené objekty,“ popsal úpravy Jedlička.
V průběhu celého loňského roku probíhala také rekonstrukce sociálních bytů v Kučeři. „Byla provedena rekonstrukce nevyužívané části stávající budovy, kde se nachází pošta. Upravili jsme podkroví pro novou bytovou jednotku s přístavbou venkovního schodiště. V 1.NP byla opravena stávající bytová jednotka,“ sdělil stavitel Josef Sedláček. Rozpočet stavby činil 5,3 milionu Kč bez DPH.