Školní jídelna Domova mládeže prochází modernizací

V kuchyni píseckého internátu aktuálně pracují zaměstnanci naší společnosti KOČÍ a.s., aby zde připravili podmínky pro výměnu zastaralých technologií.

PÍSEK – V období letních prázdnin probíhá rekonstrukce školní jídelny v budově na Budějovické ulici, která je součástí Domova mládeže a internátu. „Školní jídelna zajišťuje celodenní stravování ubytovaným v Domově mládeže a obědy pro stovky žáků středních škol v Písku, tedy gymnáziu, SOŠ a SOU, SPŠ a SZŠ. V rámci rekonstrukce dojde k výměně technologie kuchyně a s tím související stavební práce. Obnova je nutná z důvodu zastaralého vybavení,“ přiblížil Ing. Zdeněk Kalinovský, zástupce ředitelky SOŠ a SOU Písek.

Předmětem akce s názvem „Stavební úpravy kuchyňských prostorů SOŠ a SOU Písek“ je výměna části vyžilého gastrovybavení. „Kvůli této obnově je nutné provést několik menších stavebních prací a vytvořit tak koridor pro vystěhování a nastěhování gastrovybavení. Po výměně bude vše uvedeno do původního stavu. V rámci demontáže myčky v prvním patře bude také zjištěna a odstraněna příčina zatékání do přízemí,“ popsal práce stavitel Milan Zábranský.

K dokončení stavební akce dojde do konce srpna letošního roku. Rozpočet činí necelé 4 miliony Kč bez DPH.