Rozšiřujeme výrobní prostory firmy Faurecia v Písku

Těší nás, že i přes covidovou krizi se některým podnikům daří. A to tak, že potřebují rozšířit své výrobní prostory. Ani taková zakázka není pro naši stavební společnost problém, moc rádi ji vykonáváme. Tentokrát pro firmu, která stejně jako my, sídlí v Písku – Faurecia Components Písek s.r.o.

PÍSEK – Na stavební akci „Stavební úpravy, přístavba haly a skladovacího prostoru Faurecia, s.r.o.“ pracujeme už od tohoto března a hotovo by mělo být ještě letos v první dekádě září.
„V našem závodu jsme se rozhodli rozšířit výrobní prostor. Proto proběhlo výběrové řízení, které vyhrála firma KOČÍ a.s. Až na pár drobných problémů, které při takovéto realizaci vždy nastanou, jsme s prací této společnosti velmi spokojeni,“ uvedl Ondřej Blaha, Layout & Technical Reporting Engineer Faurecia Components Písek, s.r.o.
Při stavebních úpravách dojde ke zrušení původních šaten a hygienického zázemí v 1.NP vestavby. Ve 2.NP vznikne nové hygienické zázemí a šatny zaměstnanců výroby a nové skladovací prostory údržby. „Na vestavbu bude navazovat nová ocelová přístavba, v níž v 2.NP budou vytvořeny prostory pro sklad prádla a sklad kompresorů a v 1.NP nové výrobní prostory, laboratoře a prostory pro údržbu. Vestavba bude dále v úrovni 1.NP rozšířena ještě o nový vestavek pro 3D laboratoř. Vstup do hygienických prostor a šaten bude přes nové venkovní ocelové schodiště a s halou se propojí novým ocelovým schodištěm uvnitř. V 1.NP vestavby vznikne nové hygienické zázemí. Dále dojde ke zvětšení stávajících okenních otvorů v obvodovém plášti,“ popsal stavební úpravy stavitel Jan Jedlička.
V okolí haly položí pracovníci naší firmy novou zámkovou dlažbu, která propojí stávající chodník kolem objektu s novým venkovním ocelovým schodištěm.