Mirotickou základní školu zdobí nová střecha

Výměnu střešní krytiny si vyžádala školní budova ZŠ a MŠ Mikoláše Alše Mirotice. My jsme byli u toho.

MIROTICE – Od září loňského roku do konce letošního června provádí naše společnost rekonstrukci střechy na Základní škole v Miroticích.

„Rekonstrukce střechy budovy základní školy v Miroticích byla dlouhodobě plánována. Vzhledem k finanční náročnosti jsme požádali Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci z programu 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+. Naše žádost byla podpořena a nic tedy nebránilo realizaci opravy střechy. Město Mirotice vypsalo výběrové řízení v srpnu 2020 na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu. Bylo osloveno několik stavebních společností a ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala společnost KOČÍ a.s. Stavební firma odvádí kvalitní práci a dobře funguje komunikace, jsme spokojení,“ uvedla Martina Mikšíčková, starostka Města Mirotice.

„Na objektu školy byla vyměněna kompletně střešní krytina včetně laťování. Původní okapový systém z pozinkované plechu byl nahrazen střešní PVC folií, která byla namontována do nově vytvořeného dřevěného žlabu. Také byl osazen nový hromosvod,“ popsal provedené práce vedoucí PSV Jaroslav Humpál.

Rozpočet stavby je 3 968 095 Kč bez DPH.