Rekonstruujeme budovu pro komunitní centrum v Miroticích

V bývalém objektu farního úřadu v Miroticích do srpna letošního roku vyroste nové zázemí pro plánované komunitní centrum s mnoha zajímavými aktivitami.

MIROTICE – Stavba bude sloužit především pro zájmové kroužky. „Vznikne zde přednáškový sál, dílna a společenská místnost. Vybudováno bylo také nové bezbariérové sociální zařízení. Objekt je řešen jako dvoupodlažní, částečně podsklepený s půdou, obdélníkového tvaru, střecha valbová. K severní fasádě byl přistaven výtah, který zpřístupní druhé nadzemní podlaží objektu. Veřejně přístupné plochy a komunikace, tedy chodník a sjezdy, budou bezbariérové,“ informoval stavitel Jan Jedlička.

Budovu fary včetně přilehlé zahrady koupilo město Mirotice od Římskokatolické farnosti Mirotice. „Původně mělo Město zájem pouze o zahradu, neboť je to úžasné místo pro stavbu domu pro seniory. Po téměř dvouletém dialogu Biskupství navrhlo buď prodej celého objektu nebo nic. Bylo to pro nás velké rozhodnutí, ale díky tomu máme pozemek pro stavbu bytového domu pro seniory s externí pečovatelskou službou. Do koupě objektu jsme šli s tím, že fara bude sloužit jako komunitní centrum, tedy jako místo pro setkávání stáří s mládím. Uvažujeme zde o zřízení nové knihovny s čítárnou, dílny pro různé rukodělné aktivity, o místnosti, kde se budou konat přednášky a schůzky spolků, budou se zde moci konat výstavy a další podobné akce. Přemýšlíme také o místnosti pro sportovce. Pokud se nám povede vše domluvit, rozběhne se také Univerzita třetího věku. Zázemí zde najde i nezisková společnost, se kterou Město spolupracuje. Ta pomáhá sociálně slabším například s předlužením, exekucemi nebo právními službami,“ řekla starostka města Mirotice Martina Mikšíčková.

Rekonstrukce je podpořena z dotačního programu IROP. „Společnost KOČÍ byla vybrána v řádném výběrovém řízení, podala nejnižší nabídkovou cenu. Práce probíhají podle harmonogramu. Vše je v pořádku a na všem se domlouváme,“ dodala starostka.

Stavba s rozpočtem 6 a půl milionu korun bez DPH bude dokončena letos v srpnu.