Prádelna písecké nemocnice sníží svou energetickou náročnost

Od podzimu loňského roku pracují naši zaměstnanci na rekonstrukci objektu prádelny v areálu Nemocnice Písek. Kromě obnovy stavebních částí přibude fotovoltaika, stínící technika a následně také nové technologie.

PÍSEK – Stavební úpravy na budově prádelny Nemocnice Písek provádí naše společnost od října 2023 a hotovo by mělo být letos v dubnu.

„K realizaci rekonstrukce prádelny dochází z důvodu požadavku na snížení energetické náročnosti budovy prádelny a také kvůli nutné výměně stávající technologie prádelny za novou. Zhotovitel stavby, firma KOČÍ a.s., byl vybrán na základě výběrového řízení a s jeho působením jsme zatím spokojeni,“ uvedl Dušan Vašek, vedoucí provozní pracovník Nemocnice Písek, a.s.

V této stavební akci dochází k výměně stávající technologie prádelny za novou, s tím souvisejících oprav a vybudování nových částí technických rozvodů uvnitř objektu.“ Ve spojitosti se změnou technologie a jejího umístění vznikají nové základy pod stroje. Všechny místnosti procházejí generální opravou povrchů podlah, stěn a stropů. Dále bude provedena výměna výplní otvorů, demontáž střešního světlíku, vybudování nové střešní konstrukce v místě světlíku, zateplení střešních konstrukcí a instalace vnější stínící techniky. Na střechu osadíme fotovoltaické panely,“ popsal stavební práce stavitel naší společnosti Milan Zábranský.

Dispoziční řešení objektu zůstává v zásadě beze změny, dojde pouze k umístění dělící příčky v hlavní provozní dílně sloužící k oddělení provozu pro čisté a znečištěné prádlo.

„Venkovní fasády budovy projdou generální opravou povrchu, tedy budou celoplošně přestěrkovány s výztužnou tkaninou a následně nataženy do probarvené omítky. Budovu okopeme a na vnější líc provedeme nopovou folii, která bude přihrnuta štěrkovým zásypem,“ doplnil Zábranský.