Jestřebice komplex A

Novostavba OMD Jestřebice

Novostavba je určená pro ustájení telat rostlinné výživy a jalovic do věku 24 měsíců. Provozně navazuje na stávající stáje střediska živočišné výroby. V přístavku je navrženo zázemí pro přípravu mléčných krmných směsí pro telata. Objekt je halového typu se sedlovou střechou krytou průsvitným vlnitým dutinovým polykarbonátem. Nosnou konstrukci tvoří rámy kombinované z ocelových stojek a dřevěných lepených nosníků, založení na betonových patkách. Plánovaná kapacita navrhovaného objektu je pro ustájení celkem 300 telat a jalovic.
Typ stavby: NovostavbaLokalita: parcela č. 637/23, 637/5, 637/28 a stavební parcela č. 70 a 71 k.ú. PísekInvestor: Zemědělské družstvo Bernartice, Náměstí svobody 16, 398 43 BernarticeTermín výstavby: duben – říjen 2017Stavitel: Jan Jedlička