Nemocnice Q

Nemocnice Písek a.s. - novostavba budovy Q

Jedná se o novostavbu pavilonu Q s lokálním napojením na stávající budovu K v úrovni 2.NP prostřednictvím nadzemního koridoru. Budova má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Výstavbou budovy byl splněný požadavek nemocnice na centralizaci laboratorních provozů nemocnice, které byly doposud rozptýlené v několika budovách. V plošně omezeném 4.NP se nachází technické zázemí zdroje chladu. V podzemním podlaží je situované provozní a technické zázemí. Objekt má severní a jižní komunikační vertikály, každá se schodištěm a výtahem. V úrovni 2.NP vystupuje ze severní vertikály nadzemní spojovací koridor do budovy K. Nosnou konstrukcí celé stavby je železobetonový skelet, který je po obvodu budovy vyplněný cihelnými bloky. Uvnitř jsou stěny. Příčky byly vytvořené ze sádrokartonu. V laboratořích a pracovnách je přivedený rozvod medicinálních plynů, demineralizované vody a desinfekce. V jednotlivých patrech jsou chladicí a mrazicí boxy, ve kterých dosahuje teplota až k - 40 stupňům Celsia. Budova je celá klimatizovaná.
Typ stavby: NovostavbaLokalita: areál Nemocnice Písek a.s., Karla Čapka 589, 397 01 PísekInvestor: Nemocnice Písek a.s., Karla Čapka 589, 397 01 PísekTermín výstavby: srpen 2016 – září 2017Stavitel: Milan Zábranský – KOČÍ a.s., Petr Míčka – GEOSAN GROUP a. s.Rozpočet stavby: 78 382 631 Kč bez DPH