Zemský hřebčinec Písek komplex A

Revitalizace, zabezpečení a digitalizace národní kulturní památky Zemského hřebčince Písek – otevřená jízdárna

30 let stará jízdárna měla původní špatně zvolený pískový povrch pokrytý zatravněnou vrstvou zeminy o tloušťce cca 20 cm. Při úpravách byl z provozního hlediska zvolen jako nejvýhodnější pískový povrch s textilií. Provedlo se sejmutí zeminy včetně části pískového podsypu. Následně byly provedené nové štěrkové a pískové vrstvy. Součástí dodávky bylo i nové ohrazení kolbiště a betonový žlab severně od tribuny odvádějící případnou srážkovou vody z přívalových dešťů.
Typ stavby: Rekonstrukce, novostavbaLokalita: U Hřebčince 479, PísekInvestor: BD Tech s.r.o., Lohenická 607, 190 17 Praha-VinořTermín výstavby: leden - srpen 2018Stavitel: Jan Jedlička, Milan Zábranský