Naší prací rozšíříme nabídku bydlení v pražských Holešovicích

Od podzimu loňského roku rekonstruujeme historický dům v Plynární ulici č.p. 631/1 v Praze na nové byty a kanceláře.

PRAHA – V rámci rekonstrukce jsou suterény znovu adaptovány na bytové jednotky, sklepní a technické prostory. V přízemí vznikají bytové a nebytové jednotky. V horních patrech a v podkroví pak pouze bytové jednotky. Do dispozice domu dochází k výstavbě osobního výtahu.

„K budově přistavujeme dvoupodlažní objekt založený na pilotech s betonovým skeletem a cihelnými vyzdívkami. Dřevěné stropy rekonstruovaného domu jsme vybourali a nahrazujeme je ocelobetonovými. V přízemí a suterénu zůstává většina klenebních stropů. Došlo také k zbourání střechy objektu a vybudování nové pro účely obytného podkroví včetně pěti vikýřů obrácených do ulice. Nad schodištěm, výtahem a nad přístavbou bude plochá střecha s fólií,“ popsal stavební práce stavitel Ing. Tomáš Karl.

Součástí stavby bude též protažení plynovodního řadu a zavedení plynové, vodovodní, elektrické a splaškové kanalizační přípojky. Dešťové vody budou nově zachytávány do retenční nádrže a dále vsakovány na pozemku.

„Dům rekonstruujeme za účelem pronájmu, protože registrujeme zvýšený zájem o byty v lokalitě Holešovice. Společnost KOČÍ a.s. vyhrála výběrové řízení na generálního dodavatele této stavby. V uplynulých sedmi měsících, kdy práce na stavbě provádí, se firma KOČÍ projevila jako kooperativní a spolehlivý partner,“ uvedla Zuzana Hájková za investora IRAM CZ s.r.o.