Bývalá knihovna v Písku se pod našima rukama promění v nové sídlo městské policie

Od května pracujeme na rekonstrukci bývalé knihovny na Alšově náměstí v Písku. Ideální využití v ní najde nová služebna městské policie s kompletním zázemím.

PÍSEK – Stavební práce na bývalé knihovně s rozpočtem 39 milionů korun bez DPH potrvají až do srpna příštího roku.

„K rekonstrukci budovy město přistoupilo z důvodu vybudování adekvátního zázemí pro činnost městské policie v Písku. Ta se po provedených stavebních úpravách přestěhuje z dosavadního zázemí v Komenského ulici, č. p. 85, které je již kapacitně nedostačující. Dodavatel stavby KOČÍ a.s. byl vybrán na základě výběrového řízení. S dodavatelskou firmou je spolupráce jak po odborné stránce, tak i v rámci komunikace a organizace stavební činnosti příkladná a konstruktivní. Myslím, že i v následující době se z uvedené zkušenosti nic nezmění,“ uvedl Jiří Žáček z odboru investic a rozvoje Městského úřad Písek.

Vstup do nového sídla městské policie bude dvoukřídlými vraty z Alšova náměstí. V krajním poli pravého východního traktu bude umístěno přestupkové oddělení s oddělením skleněnou příčkou, kde bude v úřední době probíhat styk s veřejností. Na kraji západního traktu bude umístěna služebna se stálou službou pro vyřizování akutních ohlášení v mimoúřední době. Dále budou v tomto levém traktu umístěny navazující provozní prostory se zvláštním režimem a kancelář zástupce velitele pro vnitřní službu, kde bude prosklenou příčkou oddělen prostor pro vyšetřování.

„Velký stávající prosklený otvor v obvodové zdi uzavírající průjezd na straně dvora zmenšíme zazdívkou a umístíme zde dveře s mříží. Upravíme výšku úrovně podlahy průjezdu vytvořením rampy pro bezbariérový přístup do místnosti pro styk s veřejností. V přízemí v pravém traktu vytvoříme nové hygienické zázemí včetně WC pro osoby s omezenou schopností pohybu. V patře zrekonstruujeme místnosti pro jednotlivé kanceláře, zasedací místnost, sklady, kuchyňku a hygienické vybavení. V podkroví vzniknou šatny, posilovna, sprchy a WC, kuchyňka s denní místností a odpočinková místnost pro potřeby zaměstnanců,“ popsal, co vznikne po provedených stavebních pracích, stavitel Jan Jedlička.