Modernizovali jsme výrobní prostory píseckého masokombinátu

Naše společnost před několika dny úspěšně dokončila rekonstrukci části výrobních prostor MASO UZENINY PÍSEK, a.s.

PÍSEK – Stavební práce v masokombinátu probíhaly pod vedením stavitele Jana Jedličky od dubna do listopadu letošního roku.

„Záměrem projektu bylo modernizovat výrobní prostory a technologie pro zpracování a skladování masa a výrobní prostory a technologii týkající se standardizace a zpracování suroviny pro výrobu tepelně opracovaných masných výrobků, porcování, balení, vážení a značení masných výrobků. Cílem bylo zrekonstruovat a zmodernizovat vybrané výrobní prostory v přízemí a v 1. patře a pořídit novou technologii pro výrobu a balení tepelně opracovaných masných výrobků. Dodavatele stavby firmu KOČÍ a.s. jsme vybírali veřejným výběrovým řízením. Stavební práce byly provedeny podle zadaných požadavků a v požadované kvalitě,“ řekl Vlastimil Hrdlička, technický ředitel MASO UZENINY PÍSEK, a.s.

„V přízemí byla rozšířena balíčkárna uzenin o původní prostory manipulace, balení masa a části chladírny expedice masa,“ uvedl stavitel Jan Jedlička.

Rozpočet této stavby činil 26 milionů korun bez DPH.