Magnetická rezonance Nemocnice Písek bude mít kvalitnější přístup

Transport pacientů na magnetickou rezonanci v písecké nemocnici zlepší nový přístupový koridor, na kterém aktuálně provádí rekonstrukci pracovníci naší stavební firmy pod vedením stavitele Jana Jedličky.

PÍSEK – Stavební práce na přestavbě v nemocnici s rozpočtem necelých sedm milionů korun bez DPH začaly v červenci letošního roku a hotovo bude ještě v průběhu listopadu.

„K rekonstrukci bývalého urologického oddělení dochází z důvodu vytvoření plnohodnotného průchodu na oddělení magnetické rezonance. Vytvořením tohoto koridoru dojde ke zkvalitnění transportu pacientů z jednotlivých oddělení na vyšetření magnetické rezonance. Při realizaci tohoto koridoru dojde k rekonstrukci přilehlých prostor, jež budou využity jako šatny a sociální zařízení pro personál nemocnice. S generálním dodavatelem stavby, firmou KOČÍ a.s., jsme spokojeni,“ uvedl Dušan Vašek, vedoucí provozní pracovník Nemocnice Písek, a.s.

„Došlo ke stavebním úpravám, které vytvářejí vhodnou dispozici a zlepšují hygienické podmínky pro nové využití odpovídající současným hygienickým normám. Skladba místností zůstala téměř původní s drobnými dispozičními úpravami. Byly provedeny kompletní stavební úpravy na stávajících sociálech. V šatnách vznikly nové sprchy. Pro splnění požárně bezpečnostních předpisů byl vytvořen nový vchod. Nově byly položeny podlahové krytiny, osazeny nové únikové vstupní dveře, protipožární dveře pro oddělení požárního úseku, vestavěno vnitřní schodiště. Provedeny nové úpravy povrchů, podhledy, obklady a dlažby včetně nové výmalby,“ popsal práce stavitel Jan Jedlička a doplnil, že v celé rekonstruované části byly provedeny kompletně nové rozvody elektřiny, zdravotně technické instalace a ústředního topení.