Lipovické Tvrzi jsme nasadili novou střechu

Naše společnost provedla první etapu opravy historické budovy Tvrze Lipovice.
Předmětem této akce byla oprava krovu a střechy.

LIPOVICE – Kulturní památka Tvrz Lipovice se díky nám dočkala nového zastřešení a obnovy krovu. „Na tvrzi jsme provedli demontáž střešní krytiny a původního laťování. Soustava krovů byla výrazně zdeformovaná a musela být vyrovnána. Dřevo bylo ve velkém rozsahu napadeno hnilobou, dřevokaznými houbami a hmyzem. Takto byly narušeny všechny vazné trámy, pozednice a ostatní dřevěné prvky krovu v kontaktu se zdivem. Narušené prvky jsme opravili naplátováním nebo vyměnili. Byla provedena celoplošná sanace dřeva a zdiva. Původní laťování a krytinu jsme nahradili za novou. Na nové nebo částečně vyměněné stropní trámy byl položen nový záklop z fošen,“ informoval vedoucí PSV Jaroslav Humpál.

„Potřebovali jsme řešit plánovanou opravu nemovité kulturní památky Tvrze č.p. 1 v obci Lipovice. Tuto opravu máme rozplánovanou na období pěti let. První etapa započala opravou nevyhovující části krovu a střešní krytiny. Renovace dřevěných částí krovu a podlahy probíhala převážně nastavováním poškozených dílů a doplňováním nových částí krovu a podlahy. Oprava byla zakončena celoplošným pokrytím nové střešní krytiny, řekl Václav Jíra, náměstek pro stavební výrobu a firmy Agrokomplex Šumava s.r.o. a doplnil: „Společnost KOČÍ a.s. byla vybrána náhodně při jednání o realizaci jiné stavební zakázky. Dle smlouvy a postupných dalších dohod byl plněn i časový harmonogram realizovaných prací. Celkové provedení stavebních prací odvedené v první etapě považuji za velice zdařilé a jsem velice spokojen. Spokojenost na závěrečné prohlídce vyslovili i zástupci Národního památkového ústavu a zástupce Městského úřadu Prachatice oddělení památkové péče.“

Tato stavební akce probíhala v období od června do prosince roku 2019. Investorem byla Agrokomplex Šumava s.r.o.