Atletický stadion se dočká obnovy šaten a sociálního zařízení

Dlouhých třináct let uplynulo od záměru realizace rekonstrukce šaten atletického stadionu v Písku. Koncem září se původní myšlenka stane skutečností. Atleti, tenisté a hokejbalisté se mohou těšit na funkční moderní šatny.

PÍSEK – Jedná se o dvoupodlažní objekt sloužící jako zázemí pro přilehlá sportoviště. Součástí rekonstrukce je hlasatelna v tribuně stadionu.

„Záměr realizace akce pod názvem Městský atletický stadion – Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení vznikl už v roce 2007 po kompletní rekonstrukci tribun a sportovišť stadionu, kterou také prováděla firma KOČÍ a.s. Tehdy bylo zadáno zpracování projektové dokumentace a následně i povolení ke stavbě. Realizační dokumentace byla zpracována v roce 2013. Poté se akce oddalovala z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města. Až v roce 2017 byla provedena první etapa, a to šatny pro hokejbal v suterénu objektu. V loňském roce při plánování rozpočtu města byly schváleny finanční prostředky na dokončení akce a začátkem letošního roku proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Nejvýhodnější nabídka byla podána firmou KOČÍ a.s. S dosavadním průběhem stavby jsme jako stavebník a investor spokojení a věřím, že tak tomu bude i po dokončení akce,“ uvedl Bc. Rudolf Koraba z odboru investic a rozvoje Městského úřadu Písek.

Vzhledem k tomu, že stávající spodní stavba je špatně ošetřena proti vodě a zemní vlhkosti musí být celá budova na úroveň paty základů okopána s provedením nové hydroizolace spodní stavby pomocí svislých hydroizolačních pasů. Do úrovně základové spáry je vloženo flexibilní drenážní potrubí, které je obsypané štěrkodrtí pro lepší odvod vlhkosti od paty základu. Stávající anglické dvorky, které zajišťovaly prosvětlení suterénu, jsou nově nahrazeny sklepními světlíky. Viditelná nadzemní část je zateplena kontaktní zateplovacím systémem. Dochází také k výměně veškerých starých dřevěných oken. Provádí se zateplení střechy a střešní PVC folie.

„Interiér budovy až na malé změny zůstává dispozičně stejný, dochází ale ke kompletní rekonstrukci rozvodů vody, kanalizace, topení a elektřiny. Nově jsou provedeny veškeré úpravy povrchů, tedy stávající stěny a stropy jsou přetaženy stěrkovým lepidlem se sítí a přeštukovány. Nové betonové podlahy jsou vystěrkovány a položena nová keramická dlažba, v posilovně je natažen zátěžový koberec. Součástí dodávky jsou také nové ocelové zárubně a interiérové dveře. V suterénu jsou stropy v pobytových místnostech a na chodbě provedeny ze sádrokartonového minerálního podhledu,“ popsal stavební úpravy stavitel Milan Zábranský.

Rozpočet stavby je 13,5 milionu Kč bez DPH a hotovo by mělo být před koncem září letošního roku.