Proč nebylo dostavěno SMART ENERGY CENTRUM?

Stavební společnost KOČÍ a.s. se rozhodla vydat oficiální vyjádření k situaci, proč nedokončila stavbu SMART ENERGY CENTRA v Táborské ulici v Písku. Důvodem bylo opakované nehrazení faktur a nekomunikace ze strany zadavatele stavby. Od roku 2019 je spor řešen soudně.

PÍSEK – Všímavému občanovi Písku jistě neunikne neutěšený pohled na chátrající nedokončenou stavbu v areálu bývalé sýpky ZZN u Táborské ulice č.p. 496/8. Oficiálně zde má sídlo firma SMART ENERGY CENTRUM s.r.o., která v nevyužívaném areálu plánovala vybudovat centrum průmyslového výzkumu pro výzkum energeticky efektivních technologií.
Zhotovitelem stavby se na základě otevřeného výběrového řízení a uzavřené smlouvy o dílo ze dne 29. 4. 2019 stala stavební firma KOČÍ a.s. Předmětem stavby byla demolice části bývalých skladovacích prostor, výstavba nové dvoupodlažní budovy ve dvoře a nástavba 5. a 6. patra na současné výškové budově. V obou budovách pak měly být provedeny kompletní rozvody elektroinstalace, zdravotní techniky, topení, nové podlahy, omítky, výtah, střešní konstrukce, fasády, okna a další dokončovací práce. Cena rekonstrukce bez vybavení technologií objektu měla být podle smlouvy o dílo cca 34,5 mil. Kč bez DPH.
Práce na stavbě započaly dne 6. 5. 2019, kdy bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato staveniště. Datum dokončení díla bylo podle dohody smluvních stran naplánováno na 31. 1. 2020. Avšak dne 14. 11. 2019 došlo ze strany zhotovitele k ukončení provádění stavby a odstoupení od smlouvy o dílo, a to z důvodu opakovaného neuhrazení faktur a neschválení změnových listů na požadavky objednatele stavby. Celkový dluh bez úroků a dalšího příslušenství je přibližně 14 mil. Kč bez DPH. Společnost KOČÍ a.s. se od konce roku 2019 soudí o náhradu škody.
V současné době je vydáno první nepravomocné rozhodnutí soudu, které společnosti SMART ENERGY CENTRUM s.r.o. ukládá povinnost uhradit částku 3.327.023,59 Kč firmě KOČÍ a.s. “Tato suma je však pouze malou částí neuhrazených faktur, které nám společnost SMART ENERGY CENTRUM dluží. Pravomocné rozhodnutí jednatel společnosti Stanislav Slepička zákonnými obstrukcemi oddaluje,” uvedl člen správní rady KOČÍ a.s. Ing. Tomáš Kočí.
V souvislosti s touto kauzou KOČÍ a.s. upozorňuje na několik dalších skutečností kolem SMART ENERGY CENTRUM s.r.o.: SMART ENERGY CENTRUM s.r.o. má základní kapitál 1000 Kč a je ve vlastnictví čtyř společníků – prvním vlastníkem je Happy Technik s.r.o. s jednateli Stanislavem Slepičkou a Lukášem Venclíkem; druhým EVK BIO s.r.o. s jednatelem Karlem Novákem, kde jsou společníky jednatel Ing. arch. Vladimír Veselý za firmu Stavby Rudolfov s.r.o. a jednatelka Tereza Veselá za firmy NA VÝSLUNÍ s.r.o. a SOLAR EUROPE s.r.o.; třetím je HICOP s.r.o. s jednateli Ing. Liborem Farským, Ing. Tomášem Farským a Ing. Martinem Hlaváčkem; čtvrtým přímo SOLAR EUROPE s.r.o. opět s jednatelkou Terezou Veselou. Objekt před žádostí o dotaci odkoupila společnost SMART ENERGY CENTRUM s.r.o. od pana Vlastimila Zíky, který společně s Ing. arch. Vladimírem Veselým figuruje mimo jiné v kauze pokusu dotačního podvodu u Technologického parku v Písku.
Ministerstvo průmyslu a obchodu již část dotace na rekonstrukci, pořízení budovy a patenty uhradilo, ale dosud nebyla dotace zpět vymáhána, přestože už uplynul termín závěrečného vyhodnocení projektu dne 31. 12. 2020.
„Je mrzuté, že tito a podobní lidé dál nepřispívají k dobré pověsti a vzhledu města Písek. Další osud chátrající budovy je tak bohužel nejistý,“ dodal Ing. Tomáš Kočí.