Povodí B

Provozní areál Povodí Vltavy v Českých Budějovicích – II. etapa

II. etapa je ještě rozdělena do dvou podetap. Popisovaný projekt se vztahuje k objektu K. Součástí celé druhé etapy je ještě rekonstrukce objektu A, která bude zahájena na podzim letošního roku. Jedná se o kompletní novostavbu kancelářských prostor pro Povodí Vltavy s.p. Založení objektu je na základových patkách a základových prazích se základovou deskou. Výškové založení je nad hladinou povodní z roku 2002. Nosnou konstrukci nadzemní části tvoří železobetonová konstrukce – na západní části jsou to stěny, na ostatních částech jsou to sloupy. Objekt je dvoupodlažní. Strop a střechu zároveň tvoří železobetonová lomenice, která má vytvářet dojem vln. Celou střechu tvoří dřevěný zateplený rošt s bedněním a titanzinkovou krytinou. Fasáda je ze západní části provedena z dubových prken, z ostatních částí je ze systémových hliníkových fasádních profilů s výplní barevným sklem. Vnitřní příčky jsou ze sádrokartonu. Celý dojem objektu dotváří mohutné kamenné zdi po obou stranách objektu. Na východní straně nad řekou je ocelový balkon po celé délce objektu. Jako zastínění jsou použity stínící plachty na motorový pohon.
Typ stavby: NovostavbaLokalita: Litvínovická ulice, České BudějoviceInvestor: Povodí Vltavy s.p.Termín výstavby: srpen 2012 - květen 2013Stavitel: Jiří PirnýRozpočet stavby: 39 mil. Kč bez DPH