Iktové centrum

Neurologie (Iktové centrum) – komplexní řešení Nemocnice Písek, a.s.

Nové oddělení neurologie vzniklo nástavbou na stávající budovu centrálních operačních sálů. Její nosná konstrukce je kombinací nosného obvodového zdiva a ocelového skeletového systému. Aby nebyl zbytečně zatěžován stávající strop nad operačními sály, je celá podlaha nového oddělení roznesena na ocelových průvlacích a tím vznikla montážní dutina pro rozvod některých médií. Konstrukce dělících příček v objektu je sádrokartonová. Nosná část střechy jsou dřevěné vazníky, jako izolace střechy byla použita hydroizolační folie. Na východní a západní fasádě objektu vznikla dvě betonová požární schodiště. Celá nástavba byla zateplena minerální vatou tl. 150 mm. Objekt je vybaven nejmodernějšími technologiemi, které jsou potřebné pro provoz oddělení. Nástavbou vzniklo deset nových pokojů oddělení neurologie včetně hygienického zázemí na pokojích, oddělení JIP neurologie, zázemí sester včetně skladovacích prostor a ambulantní část oddělení. V rámci stavby byl dodán nový výtah a bylo zmodernizováno schodiště včetně hal ve všech patrech stávající budovy. Modernizace hal spočívala v hlavní míře ve výměně již nevyhovujících prosklených stěn mezi halami a odděleními za nové odpovídající požárním předpisům. Zajímavostí výstavby bylo, že přes tři měsíce byla na stávající budově operačních sálů demontována střecha a provoz sálů probíhal pod provizorním zastřešením.
Typ stavby: NovostavbaLokalita: Areál Nemocnice Písek – K. Čapka 589, PísekInvestor: Nemocnice Písek, a.s., K. Čapka 589, PísekTermín výstavby: duben 2012 - únor 2013Stavitel: Radim LiškaRozpočet stavby: 58 995 458,- Kč bez DPH