OM Protivín komplex B

Přístavba výrobní a skladové haly OM Protivín

Už na podzim předešlého roku došlo k demolici několika původních objektů v místě přístavby. Výměna podloží - odtěžení zeminy do hloubky 1 metru, zavezeno kamenným materiálem. Na místě nově vystavěna výrobní a skladová hala o výměře 50 x 30 metrů, jejíž základovou konstrukcí jsou betonové patky a pasy. Skelet je montovaný železobetonový, stěny jsou z PUR panelů. Střechu tvoří trapézové plechy s tepelnou izolací a krytinou z PVC fólie. Dodávka plastových oken a sekčních vrat.
Typ stavby: NovostavbaLokalita: areál akciové společnosti OM PROTIVÍNInvestor: OM PROTIVÍN a.s., Švermova 349/2, 39811 ProtivínTermín výstavby: duben - červenec 2014Stavitel: Jiří PirnýRozpočet stavby: 22 000 000 Kč bez DPH