Dostavba Radvánov komplex A

Dostavba mléčné farmy Radvánov

Při dostavbě byly na mléčné farmě Radvánov realizovány tři objekty, a to silážní jámy, jímky a produkční stáj. Původní nevyhovující silážní jámy byly zdemolovány a namísto nich byly vybudovány čtyři nové komory o kapacitě 8 799,34 m3. Silážní šťávy z jam jsou svedené kanalizací do nových jímek v místě bývalého hnojiště s napojením stávající dojírny. Jímky jsou dvě, skladovací a čerpací. V severozápadní části areálu došlo na demolici starých zchátralých kravínů. Postavena byla nová produkční stáj s kapacitou 195 dojnic k stelivovému ustájení a porodna pro 36 krav s manipulační plochou.
Typ stavby: NovostavbaLokalita: RadvánovInvestor: Zemědělské družstvo KovářovTermín výstavby: 2014Stavitel: Petr Kápl