MŠ Oldřichov i přes změny ve výstavbě chystá zápis a v září se dětem otevře

Stavba Mateřské školy v Oldřichově byla zadavatelem rozdělena do tří etap.

DOBEV/OLDŘICHOV – K úpravám stavebních plánů museli přistoupit Dobevští, když se nedočkali přislíbených dotací na výstavbu Mateřské školy v místní části Oldřichov. Přesto ji postupně budují, nutně ji tam potřebují. Dodavatelem stavby je naše společnost. „Do konce července budou hotové první dvě etapy. Ty obsahují výstavbu samostatně stojící nepodsklepené dvoupodlažní budovy. Druhé podlaží však prozatím zůstává v hrubé stavbě pouze s osazenými okny pro budoucí dostavbu v třetí etapě. V přízemí jsou dvě třídy mateřinky se zázemím a kuchyní pro přípravu jídel,“ popsal stavební práce stavitel Ing. Tomáš Karl. Do prázdnin budou hotové také venkovní sítě, dětské hřiště, parkoviště a povrchové úpravy okolí objektu.

O důvodech nucených změn a dalších plánech pojednává krátký rozhovor se starostou Obce Dobev Ing. Petrem Kalinou:

Proč bylo nutné změnit rozsah prací na Mateřské škole v Oldřichově?

S ohledem na finanční situaci, neobdržení dotace od Ministerstva financí a nemožnosti žádat o dotaci z programu IROP na výstavbu nových mateřských škol v Jihočeském kraji bylo zastupitelstvem rozhodnuto o rozdělení stavby na tři etapy. Zároveň jsme museli navýšit podíl vlastních zdrojů, a to i formou úvěru, který si obec na dostavbu I. a II. etapy vzala. Stavbu tak podpořil pouze Jihočeský kraj z Krajského investičního fondu částkou 10 milionů korun a v letošním roce žádáme Jihočeský kraj ze stejného programu ještě o částku 5 milionů korun. Kraji za podporu těchto staveb patří velký dík.

K jakým změnám tedy došlo?

Rozdělením na tři etapy nám umožňuje dokončit první a druhou etapu, které zahrnují kompletní provoz mateřské školky o dvou třídách o maximální kapacitě 2 x 24 dětí, kuchyni s kompletním zařízením pro zajištění stravování dětí, personálu školy i cizích strávníků. Třetí etapa obsahuje dokončení 2.NP, kde budou do budoucna umístěny prostory komunitního centra, byt, klubovny pro místní spolky a administrativní místnosti mateřské školy. Tuto etapu budeme dokončovat později podle finančních možností obce a případných vhodných dotačních titulů.

Co to znamená pro obec, rodiče a budoucí školáčky?

Pro obec je to zvýšená finanční zátěž, ale s ohledem na zvyšující se počet mladých rodin a pokračující výstavbu v naší obci je jediným řešením dokončení stavby mateřské školy v Oldřichově. Máme jasný cíl, a to je otevření školky k září 2024. Aktuálně je vyhlášeno výběrové řízení na pozici ředitelky/ředitele Mateřské školy Dobev. V Dobevi máme a zůstane zachována jedna třída mateřské školy spolu s kuchyní. Celý provoz, a to jak v Dobevi i Oldřichově, bude zajišťovat naše příspěvková organizace Mateřská škola Dobev. Hledáme i další učitele/učitelky a personál pro zajištění chodu. Na květen chystáme zápis a od srpna zkušební provoz, aby 2. září 2024 bylo pro předškoláky vše zajištěno.

Jaké jsou další plány?

Pro naši obec je stavba mateřské školy velkou a významnou investicí, která dokáže výrazně zlepšit komfort poskytovaných služeb, a to jak v předškolním vzdělávání, tak i se zajištěním obědů pro seniory. V budoucnu po dokončení 2.NP přibudou i prostory pro komunitní činnost a třeba i ordinace lékaře. Budeme muset dát do pořádku navazující komunikace, máme stavební povolení na chodník, který by měl časem propojit starou zástavbu Oldřichova s novou zástavbou u mateřské školy, propojení Písku cyklostezkou a podobně. Plány jsou velké, ale narážíme na finanční a personální limity.

Jak se to projevilo ve spolupráci s naší společností jako dodavatelem stavby?

Musím poděkovat stavební společnosti KOČÍ a.s. za flexibilitu, kterou projevila při našich požadavcích na etapizaci projektu z důvodu změny financování. Pravidelně se zúčastňuji kontrolních dní a stavba běží podle předpokladu a ve vysoké kvalitě provedených prací. Jsem rád a musím kvitovat, že se na stavbě podílejí pracovníci z blízkého i širšího okolí, kdy do školky budou dost pravděpodobně jednou chodit třeba jejich děti nebo vnoučata. To samo o sobě klade nároky na kvalitu odvedené práce a věřím, že vše bude řádně a včas dokončeno.