Dokončili jsme I. etapu rekonstrukce Domu kultury ve Strakonicích

Stánek kultury ve Strakonicích bude zas o něco lepší. Koncem ledna dokončila naše společnost první část plánované celkové obnovy kulturního domu.

STRAKONICE – V části objektu po rekonstrukci se nachází restaurace s kuchyňským a skladovým zázemím, jídelna a multifunkční klub. „Provedli jsme přístavbu dvorního traktu s hygienickým zázemím pro zaměstnance a technickými provozy, vnitřní dispoziční úpravy objektu a terasy restaurace jižně před objektem. Na části pozemku jsme upravili inženýrské sítě a nové zpevněné povrchy neveřejné obslužné komunikace,“ popsal stavitel Jan Jedlička.

Jedná se o první etapu kompletní rekonstrukce stávajícího objektu podle zpracované studie. „Zejména byla realizována nová restaurace s možností variabilního využití a rozčlenění prostor a rekonstrukce stávající loutkové scény na moderní multifunkční sál. Dále nová kuchyně včetně vybavení, osobní a nákladní výtah, zpevněné manipulační plochy u objektu a související sociální a technické prostory. Vedle stavebních prací bylo součástí provedení všech inženýrských sítí – elektro, voda, kanalizace, topení, vzduchotechnika, klimatizace a rozvod piva do restaurace a do tří nových barů. Nechybí nový nábytek, gastrovybavení a jevištní technika,“ uvedl Ing. Oldřich Švehla, vedoucí oddělení investic odboru majetkového Městského úřadu Strakonice a dodal: „Zhotovitele stavby KOČÍ a.s. jsme vybrali na základě otevřeného nadlimitního zadávacího řízení. S firmou jsme z hlediska prací velice spokojeni. Všechny plánované stavební úpravy proběhly v pořádku. Bylo nutné provést několik změn v průběhu stavby. Tou asi největší bylo prodloužení přístavby na západní straně objektu o tři metry podle požadavku provozovatele. Drobné změny byly realizovány z hlediska vybavení. Všechny nové úpravy požadované objednatelem byly řešeny ze strany zhotovitele vždy vstřícně, bez prodloužení termínu dokončení stavby a byly provedeny úspěšně.“

Zhotovení této realizace vyšlo na necelých 46 milionů korun bez DPH.