Zemský hřebčinec Písek komplex B

Revitalizace, zabezpečení a digitalizace národní kulturní památky Zemského hřebčince Písek – tribuna a objekt pro rozhodčí

Objekt tribuna - Zastřešení tribuny je dřevěnou konstrukcí – pultová střecha. Vlastní nosné prvky jsou z lepených profilů. Krokve po „vlašsku“ jsou klasické z dřevěných hranolů. Kotvení nosných prvků konstrukce zastřešení je do nosných zdí pod stupni tribuny. Krytina je z hliníkového profilovaného plechu. Objekt rozhodčích - Přízemní objekt o půdorysné ploše 15 x 5 m. Pod celou půdorysnou plochou je podzemní podlaží. V podzemním podlaží je nádrž na vodu pro zkrápění otevřené jízdárny (kolbiště) a sociální zázemí pro rozhodčí a VIP hosty. Objekt kolbiště - Na půdorysu původního travnatého kolbiště a za využití části funkčních vrstev byl vybudovaný nový vícevrstvý systém. Pískový povrch jízdárny je po obvodu lemovaný impregnovaným dřevěným profilem s uložením na plastovou oddělovací desku.
Typ stavby: NovostavbaLokalita: U Hřebčince 479, 397 01 PísekInvestor: Zemský hřebčinec Písek s.p.o., U Hřebčince 479, 397 01 PísekTermín výstavby: prosinec 2017 – říjen 2018Stavitel: Jan JedličkaRozpočet stavby: 11.802.333 Kč bez DPH