Záchranná stanice Makov

Rekonstrukce a dostavba záchranné stanice živočichů Makov

Jedná se o kompletní novostavbu zázemí záchranné stanice živočichů v Makově včetně vybavení novými voliérami. Stavba se skládá z pěti samostatných stavebních objektů, které jsou níže popsány. Objekt 1 – Technické zázemí stanice – jednopodlažní nepodsklepená budova půdorysného tvaru písmene Z. Zdivo z pórobetonových tvárnic, krov vazníkový, krytina z betonových tašek. Okna plastová, podlahová krytina z keramické dlažby. Objekt je napojen rozvody vody, NN a ÚT ze stávajícího objektu hájovny. Kanalizace splašková je napojena na novou ČOV. Objekt 2 – Vybavení záchranné stanice – dodávka + montáž dřevěných voliér včetně vybavení na nové základové desky. Krytina asfaltový šindel. Dřevěné části opatřeny ochranným nátěrem. Objekt 3 – Inženýrské sítě – Přípojka vody, venkovní kanalizace napojena na novou ČOV, venkovní elektrorozvody a veřejné osvětlení. Objekt 4 – Oplocení areálu - oplocení areálu drátěným pletivem s ocel sloupky a podhrabovými deskami, část oplocení vyplněno dřevěnými plaňkami. Objekt 6 – Terénní a sadové úpravy. terénní úpravy dotčených prostor s osetím trávy.
Typ stavby: Rekonstrukce a novostavbaLokalita: Nová Ves 10, Čížová, 39701 PísekInvestor: ZO ČSOP 18/20 MAKOV, Libor Šejna, Nová Ves 10, Čížová, 39701 PísekTermín výstavby: květen 2011 – duben 2012Stavitel: Radim LiškaRozpočet stavby: 7 401 449,- Kč bez DPH