Jestřebice komplex B

Silážní žlab Jestřebice

Nová stavba krytého silážního žlabu nahradila původní silážní jámu a je určená pro bezpečné skladování silážních hmot s obsahem sušiny nad 30% místní farmy pro chov skotu. Půdorysný tvar žlabu je obdélníkový se základními rozměry 64,5 x 17,1m, systém je dvoukomorový a z obou stran průjezdný. Materiálově převládá železobeton, podlahová plocha je uvnitř žlabu z asfaltu, nájezdy jsou betonové. Zastřešení je provedeno pomocí trapézových plechů, žlab je založený pomocí 32 ks pilot.
Typ stavby: NovostavbaLokalita: parcela č. 237/23, 637/28 a 71 k.ú. JestřebiceInvestor: Zemědělské družstvo Bernartice, Náměstí svobody 16, 398 43 Bernartice Termín výstavby: únor – květen 2016Stavitel: Radim Liška