Flekačky Lesy

Správa lesů města Písku, Semice - Flekačky

Zcela atypická dřevostavba vytvořená pro účely administrace Správy lesů města Písku, informačního centra a doplněná bytem správce. Nezbytné technické zázemí je samozřejmě součástí díla. Stavba je založena na železobetonových pasech a patkách. Pod hlavní budovou je vzduchová mezera cca 1 m. Nosné i nenosné konstrukce přízemí i ostatních pater jsou již výhradně dřevěné, spoje jednotlivých prvků jsou prováděny pomocí ocelových styčníkových desek a svorníků. Zastřešení tvoří zčásti plochá střecha s PVC folií jako hydroizolací, zčásti tvoří střechu tepelně izolační dvojskla zasazená přímo do dřevěných profilů. Třetí a čtvrté patro už je pouze pohledové, tvořené rastrem dřevěných sloupků, vaznic a krokví, nesoucích stínicí prvky. Dřevo vystavené povětrnosti je modřínové, dřevo kryté střechou pak smrkové, v interiérech doplněné douglaskou. Tepelné izolace stavby jsou tvořeny minerální vatou. Na příčky je využit sádrokarton, rozvody instalací jsou klasické. Zajímavostí je systém vytápění s tepelným čerpadlem voda – voda, který odebírá energii z hlubinných vrtů a systém větrání s ručně ovládanými klapkami, kterým se dá regulovat teplota v zimě i v létě bez nutnosti vnější energie.
Typ stavby: NovostavbaLokalita: Flekačky, 397 01 PísekInvestor: Město Písek, Velké náměstí 114, 397 01 PísekTermín výstavby: červen 2009 – září 2010Stavitel: Ing. František MašekRozpočet stavby: 19 793 721,- Kč bez DPH