facebook

Reference

Reference / Stavby občanské vybavenosti / Detail reference

Stavební úpravy základní školy Bernartice

Typ stavby: Rekonstrukce

Informace o projektu

Lokalita: Táborská 155/34, 398 43 Bernartice (budova ZŠ Bernartice)
Investor: Městys Bernartice, Náměstí svobody č.p. 33, 398 43 Bernartice
Termín výstavby: srpen 2017 – říjen 2018
Stavitel: Jaroslav Humpál
Rozpočet stavby: 2 742 194 Kč bez DPH

Základní údaje o stavbě

Stavební úpravy základní školy se skládaly ze dvou částí – oprava fasády na objektech školy a zemní práce. Na třech budovách byla opravena omítka s následným provedením vrchní tenkovrstvé probarvené omítky. Na jedné z budov byl vytvořen sokl z desek Cetris Finish. Stejné desky byly použity na obklad celé fasády další budovy školy. Terénní úpravy celého nádvoří obsahovaly odstranění původního podkladu a úpravu kanalizačních vpustí. Na větší část nádvoří byla položena zámková dlažba, zbylá část, která slouží k zásobování a provozu školy, byla vyasfaltována. Dále byla osazena nová vrata při vjezdu do areálu a dva přístřešky.