facebook

Reference

Reference / Rekonstrukce historických staveb / Detail reference

Modernizace praktického vyučování v návaznosti na polytechnické vzdělávání na SZeŠ Písek - Stavební úpravy školního statku Dobešice

Typ stavby: Rekonstrukce

Informace o projektu

Lokalita: Dobešická 350, 397 01 Písek
Investor: Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200
Termín výstavby: duben – prosinec 2018
Stavitel: Ondřej Soukup
Rozpočet stavby: 9 200 000 Kč bez DPH

Základní údaje o stavbě

Drobné dispoziční úpravy v úseku sociálního zařízení. Celá přízemní budova byla přizpůsobena bezbariérově. Vznikly kabinety pro odborné učebny, učebna s technickou místností a sociální zařízení včetně jednoho WC pro tělesně postižené. Obvodové zdivo rekonstruované části objektu bylo injektováno, byly provedeny nové sanační omítky, rozvody kanalizace, vodovodu, ústředního topení a vzduchotechniky. V neposlední řadě byla zřízena nová elektrokotelna.