facebook

Reference

Reference / Bytové stavby a rodinné domy / Detail reference

Vyzdívky a vnitřní zednické začištění v bytovém domě v Družstevní ulici č. 653 v Protivíně

Typ stavby: Rekonstrukce

Informace o projektu

Lokalita: Družstevní ulice č. 653, Protivín
Investor: Proton, společnost s ručením omezeným, Švermova 899, 398 11 Protivín
Termín výstavby: září – říjen 2013
Stavitel: Radim Liška
Rozpočet stavby: 251 544,- Kč bez DPH

Základní údaje o stavbě

Demontáž stávajících meziokenních vložek na panelovém domě a následná vyzdívka nových pilířků. Po osazení oken objednatelem zednické začištění a předání jednotlivých bytů jejich majitelům. To vše v rekordně krátkém čase - osmnáct bytů za jedenáct dní. V posledním týdnu se uskutečnila demontáž stávající šestipatrové prosklené stěny schodiště. Objednatel dodal okna na novou vyzdívku, která naše firma opět zednicky začistila, stejné provedla u sklepních oken objektu.