facebook

Reference

Reference / Rekonstrukce historických staveb / Detail reference

Výstavba parkovacích stání, bytový dům Slezská 42, Praha 2, Vinohrady

Typ stavby: Rekonstrukce

Informace o projektu

Lokalita: Slezská 42, Praha 2, Vinohrady
Investor: „42“ s.r.o.
Termín výstavby: únor – červen 2015
Stavitel: Bc. Josef Pinc

Základní údaje o stavbě

Další etapa rekonstrukce bytového domu obsahovala úpravu prostorů a demolici původních garáží ve vnitrobloku objektu. Byla provedená výměna povrchů dvora a opravy opěrných stěn. Vestavba nového zastřešeného garážového stání a rekonstrukce historického průjezdu v domě. Dodávka a instalace nové přístupové spojovací lávky mezi bytovým domem a zahradou. Revitalizace celé zahrady včetně oplocení. Obnova rozvodů vody, kanalizace, elektřiny. Repase a výroba nových dveří a vrat.