facebook

O společnosti

Politika společnosti KOČÍ a.s.


Jedině spokojený zákazník může dát prostřednictvím tržeb smysl našemu podnikatelskému úsilí.

Strategie společnosti

  • Naše společnost je tu pro zákazníka, nikoliv on kvůli nám. Vše co děláme, děláme
    v zájmu zákazníka a jeho potřeb.
  • Dbáme na to, aby našim zaměstnancům byla vštěpována úcta k práci druhých.
  • Kvalita realizovaných staveb a poskytovaných služeb má v naší společnosti nejvyšší prioritu a je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím spokojenost zákazníků a vytváření dobrého jména společnosti.
  • Zavazujeme se k neustálému zlepšování integrovaného systému managementu, k prevenci znečištění a vzniku pracovních úrazů, k plnění příslušných legislativních požadavků a ostatních aplikovatelných požadavků z oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce.
  • Průběžně spolupracujeme s dodavateli na zvyšování kvality společné práce. Dodavatelé materiálů a služeb pro naši produkci jsou hodnoceni nejen z komerčního hlediska, ale také z pohledu plnění našich požadavků na kvalitu, termíny, ochranu životního prostředí a bezpečnost práce.

Ing. Tomáš Kočí
statutární ředitel

V Písku 26. 4. 2018