facebook

O společnosti

Ocenění

PRESTA JIŽNÍ ČECHY - přehlídka stavebních realizací

Titul PRESTA - prestižní stavba jižních Čech uděluje každé dva roky Český svaz stavebních inženýrů, Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků a Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

PRESTA 2012 – 2014 - Cena vyhlašovatele ČSSI za stavbu MEVPIS Vodňany v kategorii Občanské a průmyslové stavby - novostavby.
V ocenění vyhlašovatel uvádí: „Za celkové zdařilé řešení komplexu s multifunkčním využitím. Rekonstrukce a přístavba s novostavbou působí harmonickým a homogenním výrazem a je umocněna zdařilou zahradní architekturou. Celý komplex je nadstandardně vybaven, nejen pro výukové programy, konference, ale i pro příjemné a pohodlné ubytování.


Titul PRESTA 2006 - 2008 pro Sladovnu Písek za nejprestižnější stavbu jižních Čech
v kategorii Občanské a průmyslové stavby – rekonstrukce.

KOČÍ a.s. ji spolu s investorem, městem Písek, získala za „po všech stránkách komplexně
a dokonale zpracovanou rekonstrukci a revitalizaci stavby. Oceněn je jak koncept záchrany chátrající památky s ohledem na architektonické a řemeslné pojednání stavby, tak její využití pro veřejnost se zaměřením zejména na mladou generaci a na kulturu. Řešení je jedinečným příkladem revitalizace a vynikající funkční a provozní přeměny nevyužívaného problémového areálu v centru města na živoucí kulturně vzdělávací centrum.“

Spolu s PRESTOU obdržely KOČÍ a.s. a město Písek za Sladovnu ještě cenu hejtmana jihočeského kraje INSPIRA za inspirativní řešení v oblasti rozvoje výstavby obcí vedoucí ke zvýšení životní úrovně obyvatel jihočeského regionu.

Titul PRESTA 2000 - 2002 za dostavbu tělovýchovných a učebních prostor Gymnázia v Písku v kategorii Občanské a průmyslové stavby a novostavby. V ocenění odborná porota uvádí: „Při realizaci citlivým začleněním tvarově výrazné novostavby do prostředí městského vnitrobloku, vtipnou kombinací hmot a přírodních povrchů materiálů, stejně jako nápaditým architektonickým detailem a jeho kvalitním řemeslným zpracováním, dosáhla slohově čistého soudobého architektonického výrazu, významově přesahujícího rámec regionu.“


Držíme také dvě čestná uznání PRESTA. V kategorii Rodinné domy, bytové domy a domy
s pečovatelskou službou v letech 2002 - 2004 za polyfunkční bytové domy v Čížové. Porota je ocenila coby „významný počin v urbanistickém a hmotově výrazovém řešení budov“.
A v letech 2004 - 2006 v kategorii Občanské a průmyslové stavby za novostavbu montážní haly společnosti Alfa.

FIRMA PÍSECKA

Titul Firma Písecka jsme obdrželi v letech 2007 a 2008. Tuto soutěž pořádá Jihočeská hospodářská komora. O udělení titulu rozhoduje komise se zastoupením Jihočeské hospodářské komory, města, živnostenského úřadu a úřadu práce.

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO - veletrh vzdělávání

Diplom z výstavy Vzdělání a řemeslo 2010. Nejširší přehlídka středních škol, učilišť, VOŠ
a dalších typů škol v celé České republice pořádaná ve spolupráci Krajského úřadu Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory, Evropského fondu pro regionální rozvoj
a Výstaviště České Budějovice. Organizátoři veletrhu udělili naší společnosti a SOŠ a SOU Písek čestné uznání v soutěži O nejlepší propojení a prezentaci školské a podnikatelské sféry.