facebook

Kariéra

logo KOČÍ Junior

Program podpory pro učně

Už řadu let nabízíme studentům učebních oborů zedník, tesař, stavební truhlář a jiným náš vlastní stipendijní program KOČÍ Junior. Po domluvě s rodiči studenta, školou a naší společností se uzavře dohoda o spolupráci a student od druhého ročníku od nás dostává měsíční příspěvek - během 2. roku učení 1000 korun a v 3. ročníku 1500 korun. K tomu má každý takový student zajištěnou praxi na našich stavbách. Přivydělat si u nás může při letních brigádách. A po úspěšném složení závěrečné učňovské zkoušky nebo maturity má jisté místo v naší společnosti. V Písku spolupracujeme se SOŠ a SOU Písek.
Více informací na www.sou-pi.cz.

Kontaktujte nás

Radim Liška
obchodně-technický ředitel
Tel.: 382 208 215
Mobil: 603 803 838
E-mail: liska@koci.eu


KOČÍ Junior


Program podpory pro středoškoláky

V únoru 2012 jsme se stali partnerem projektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy ve Volyni na „Vybudování vzdělávacího střediska nadregionálního významu pro zpracovatelský průmysl“. Cílem projektu je zlepšení podmínek vzdělávání a kvality výuky v oborech dřevozpracujícího průmyslu a stavebnictví. Praktická výuka zpracování dřeva za pomoci moderních CNC výrobních linek by měla probíhat v nově vybudovaném vzdělávacím centru. Více informací naleznete na www.vos.volyne.cz


Program podpory pro vysokoškoláky

KOČÍ a.s. v roce 2008 zahájila spolupráci s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích. Studentům programu STAVITELSTVÍ, obor Stavební management, nabízí praxe na svých stavbách a podílí se rovněž na výuce, jejímž cílem je produkovat odborníky orientované v oboru, nikoliv připravené pouze teoreticky. Podrobnosti o studijním programu najdete na www.vstecb.cz